Hankkeesta

Lumivyöry – Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen 

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on saanut Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hankkeen tiedonjako tapahtuu www.lumivyory.fi sivuston sekä Facebook-yhteisön kautta. Hankkeen tavoitteena on lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyöryosaamisen paranta­minen Suomessa.  Hankkeessa tuotetaan eri kohderyhmien tarpeisiin lumiturvallisuuskou­lutusta ja varmistetaan lumiturvallisuuskoulutuksen vakiintuminen. Hankkeessa kehitetään koulutusko­konaisuuksia ja tuotetaan lumivyörytietoudesta materiaalia suomen kielellä.

Lumivyory Valtavaaralla
Laskujälkiä lumivyörymaastossa

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeella on kaksi pääkohderyhmää. Ensimmäinen kohderyhmä on ammatissaan lumivyöryosaa­mista tarvitsevat tahot ja lumiturvallisuuskoulutusta tarjoavat organisaatiot sekä järjestö- ja yhdis­tystoiminnassa lumivyöryosaamista tarvitsevat toimijat. Toinen kohderyhmä on ulkoilmalajien har­rastajat, jotka hyötyvät välillisesti em. kohderyhmien osaamisesta sekä suoraan harrastajaryhmille suunnatuista koulutuksista.

Hankeaika ja toteutus

Hanke toteutetaan vuosina 2015-2017. Ensimmäisenä vuotena kartoitetaan lumivyöryosaamiseen liittyvää osaamista ja luodaan yhteydet tahoihin, joita hanke koskettaa sekä järjestetään Suomen ensimmäinen lumiturvallisuusseminaari. Hankkeen toisena ja kolmantena vuotena toteutetaan pilottikursseja sekä testataan ja kehitetään koulutustarjontaa.  Tavoitteena on, että hankkeen päätteeksi on syntynyt koulu­tuskokonaisuus, joka soveltuu Suomeen sekä suomalaisille.

 

 

Lisätietoja

Eeva Mäkelä, projektipäällikkö
Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hanke
eeva.makela(at)humak.fi
tel. 0207 621 292
Humanistinen ammattikorkeakoulu
www.humak.fi

Jussi Muittari, projektityöntekijä
Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hanke
jussi.muittari(at)humak.fi
tel. 0207 621 294

Kai Lehtonen, projektityöntekijä
Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hanke
kai.lehtonen(at)humak.fi
tel. 0207 621 295

 

Hankkeen yhteistyökumppanit

 1. Adventure Partners Oy
 2. Arktisia Elämyksiä Reuter/Vuoristoretket
 3. Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy
 4. Kuusimäki Oy
 5. Lapin Pelastuslaitos
 6. Matkailun Tutkimus- ja koulutusinstituutti
 7. Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
 8. Milargo Ltd Oy (Elämysmatkat)
 9. OAC Finland Oy
 10. Outdoor Academy/Kronoby Folkhögskola
 11. Oy Levi Ski Resort Ltd
 12. Rukakeskus Oy & Pyhätunturi Oy
 13. Santasport Lapin Urheiluopisto
 14. Suomen Hiihdonopettajat ry
 15. Suomen Latu ry
 16. Suomen Lumilautaliitto ry
 17. Suomen Lumiturvallisuuskoulutus Ky
 18. Sää- ja turvallisuuskeskus/Ilmatieteenlaitos
 19. Vuokatin Urheiluopisto
 20. Ylläs-Ski Oy & Ski Resort Luosto Oy & Lapland Hotels Oy & Hiihtokeskus Olos/Pallas

 

 

Uutiset