Kouluttajaseminaarin antia

Lumiturvallisuushankkeen kouluttajaseminaari 24.11.2016

Lumiturvallisuushanke järjesti kouluttajaseminaarin Humanistisen ammattikorkeakoulun Nurmijärven kampuksella 24.11.2016. Seminaarin tavoite oli esitellä suomalainen lumiturvallisuuden koulutusjärjestelmästä luonnos ja saada palautetta jatkotyöstöä varten. Seminaarissa esitettiin taustat tälle järjestelmälle, joka pohjautuu Kanadalaiseen ja Ruotsalaiseen järjestelmään. Tarkoitus on, että Suomi ei keksi omaa koulutusta vaan käyttää soveltuvin osin lumivyörymielessä isompien maiden osaamista. Kouluttajaseminaariin kutsutut henkilöt edustivat laajasti eri organisaatioita, jotka ovat tekemisissä suoraan tai välillisesti lumiturvallisuuskoulutuksen kanssa. Seminaariin osallistui 22 asiantuntijaa, joilla on näkemystä koulutusjärjestelmien kehittämisestä. Jatkotavoitteena on saada Suomeen yhtenäinen koulutusjärjestelmä ja järjestelmän mukaisia kouluttajia, jotka vievät lumiturvallisuustietoa sitä tarvitseville takamaastoissa liikkuville suomalaisille.

Koulutusjärjestelmän pohjana on netistä löytyvä kaikille avoin perustieto lumiturvallisuudesta. Koulutusjärjestelmän varsinaiset kurssit on suunnattu harrastajille, kuten vapaalaskijoille (sininen) ja ammatissaan lumivyöryosaamista tarvitseville (oranssi). Tämän lisäksi koulutusjärjestelmästä löytyy pelastuskurssi (harmaa) niille ammattilaisille, jotka tarvitsevat osaamista organisoituun pelastustilanteeseen. Lumiturvallisuushanke jatkaa järjestelmän työstöä ja koulutusjärjestelmä lanseerataan käyttöön vuoden 2017 lopussa.

Lumiturvallisuuskoulutuksen koulutusjärjestelmäehdotus

Seminaariosallistujien kommentit lupaavat hyvää

Seminaarissa haastateltiin neljää osallistujaa, jossa kartoitettiin suomalaisten lumivyöryosaamista yleisesti, miltä koulutusrunko näyttää ja kuinka se soveltuu omiin tarpeisiin? Heidän kommenttinsa puhukoon puolestaan, kuinka hanke on tavoitteessaan onnistunut.

Rasmus Krogerus, UIAGM/IFMGA vuoristo-opas

Mikä mielestäsi on suomalaisten lumivyöryosaamisen taso tällä hetkellä?

Mä luulen, että se on aika kaksijakoista, on ihmisiä joita kiinnostaa tosi paljon ja ne osaa, ainakin teoriassa tietävät aika paljon ja sit on enemmistö ihmisiä jotka ei tiedä mitään.

 

Kommentoi hanketta, omasta näkökulmastasi

Vuoristo-opas Rasmus Krogerus

Hanke on tosi hyvä. Mä näen tosi isona etuna kaikille, että meillä on yhteinen koulutusjärjestelmä, joka tekee työn helpommaksi kaikille. Myös kuluttajalle on tosi paljon parempi ja helpompi, että tietää mitä ostaa, ja yhteinen koulutusjärjestelmä tekee tämän paljon selvemmäksi. On olemassa struktuurit ja voi ostaa eri tahoilta samoja palveluita, eli vaikka ihmiset ostavat palveluita eri oppailta tai hiihdonopettajilta niin saa saman asian, se on mun mielestä tosi tärkeää.

Miltä tämä koulutusrunko näyttää?

Vaikuttaa tosi hyvältä. Mun mielestä hyvää työtä olette tehneet hankkeen kanssa, pitää nostaa hattua.

Muuta

On tosi tärkeää, että mietitään synergia etuja. Kun saadaan enemmän ihmisiä, jotka tietävät enemmän lumivyöryistä ja vapaalaskuista, niin niitä tulee myös aina lisää. On myös tärkeää, ettei vaan yritetä puolustaa omaa nurkkaa, vaan että kaikki voi pitää vapaalaskijan lumiturvallisuuskurssia, myös hiihdonopettajat. Näin saadaan lisää voluumia.

 

Markku Mellanen, Adventure Partners

Mikä mielestäsi on suomalaisten lumivyöryosaamisen taso tällä hetkellä?

Jos se suhteutetaan toimintaympäristöön Suomessa, se on yllättävänkin hyvä. Ihmiset ovat suhteellisen tietoisia tällaisen asian olemassaolosta, jos se suhteutetaan vaikka tilastolliseen todennäköisyyteen, että ikinä eliniän aikana Suomessa harrastaessa törmää tähän asiaan, siis siihen suhteutettuna aika hyvä. Sitten tietenkin, jos suhteutetaan lumivyöryonnettomuuteen vientituotteena, niin se ei ehkä niin hyvä olekaan, sillä se harrastajakunta polarisoituu aika paljon, että ne jotka matkustavat paljon ulkomaille alpeille/vuorille, tekee ehkä suhteellisesti ottaen aika rajuja asioita, ja niitten osaaminen ei siihen tekemiseen nähden välttämättä ole enää niin hyvä. Tapa harrastaa on kovin erilainen näillä kahdella harrastajaryhmällä.

Kommentoi hanketta, omasta näkökulmastasi

Markku Mellanen
Markku Mellanen, Adventure Partners

Meidän yrityksen ja toiminnan kannalta hanke ei muuta kauhean paljon, kun olemme aiemmin tehneet Svelav ja lavin 1 mallin mukaan, meidän vinkkelistä ja varsinkin harrastajapuolen osuus on samantyylinen, eli tämä vaan selkeyttää ja helpottaa. Maahan tulee oma järjestelmä ja eri toimijat entistä enemmän lähtee puhumaan samoista asioista samoilla nimillä ja asiat saa yhtenäisemmän nimen, sisällön ja merkityksen. Meille tämä on vaan, kun laittaisi rahaa pankkiin. Hanke hyödyttää meitä suoraan, vaikka se ei paljon muuta asioita meidän kannalta. Kursseja on helpompi markkinoida. Tavalliselle harrastajalle ei ole selvillä, että mikä on ero, kun puhutaan Helsingissä pidettävästä 3 tunnin kurssista tai ollaan kolme päivää Ylläksellä aidoissa maastossa. Käsitteet mitkä tähän aihepiiriin kuuluu, eivät ole tavalliselle harrastajalle välttämättä ollenkaan selviä. Yhtenäiset nimet ja vakiintuneet sisällöt helpottavat markkinointia.

Miltä tämä koulutusrunko näyttää?

Hyvältä vaikuttaa. Valmiiksi mietitty paketti. Minun mielestä tässä kohtaa on keskeisempää suunnitella hankkeen jälkeinen elämä, että jatko olisi mahdollisimman avoin ja pienellä kynnyksellä muokkautuva. Pilottivuosien merkitys on suuri, koska hyvin suunniteltukaan ei välttämättä toimi käytännössä. Käytäntö näyttää, mikä koulutus jää elämään ja mikä poistuu. Lyhyissä kursseissa on se hyvä puoli, että tavoitetaan suurempi kansanosa, joilla on edes vähän koulutusta. Tämä on kuitenkin kompromissi ja kymmenen vuoden päästä nähdään osuiko nyt tehdyt päätökset oikeaan vai jouduttiinko koulutusrunkoa muokkaamaan.

 

Harri Lindfors, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry

Mikä mielestäsi on suomalaisten lumivyöryosaamisen taso tällä hetkellä?

Varmaan hyvin vaihteleva, on osaajia ja sitten joukko onneensa luottavia. Ja välissä on suuri joukko oppimishaluisia vapaalaskijoita. Lumiturvallisuuskoulutukselle on selkä tarve.

Kommentoi hanketta, omasta näkökulmastasi

Harri Lindfors
Suomen hiihtokeskusyhdistys Ry:n edustaja Harri Lindfors

Vapaalasku kiinnostaa ja kasvaa, joten tarvetta lumiturvallisuuskoulutukselle on. Ollaan oikeaan aikaan liikenteessä ja suunnitelma näyttää oikean suuntaiselta. Haluamme olla mukana edistämässä hyvää hanketta.

 Miltä tämä koulutusrunko näyttää?

Näyttää lupaavalta ja oikeaan suuntaan ollaan menossa. Tämän päivän tapaamisessa en ole kuullut poikkipuolista sanaa.

 Muuta

Haluamme edistää laskijoiden turvallisuutta.  Siksi olemme tässäkin mukana, vaikka aihe koskettaa vain pientä osaa Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen jäseniä (hiihtokeskuksia ja -kouluja).

Daniel Backman, eräopaskouluttaja Axxell

Mikä mielestäsi on suomalaisten lumivyöryosaaminen tällä hetkellä?

Osaamisesta en voi sanoa. Meillä ei ole tarpeeksi ymmärrystä vaaroista, tieto ei tule automaattisesti Suomeen ja suomalaisille. Meillä ei ole rinteitä tai vuoria niin paljon, että se koskettaisi isoa osaa kansasta.

Entä eräoppaiden tilanne, tarvitaanko taitoa ja onko tarpeeksi koulutusta

Daniel Backman oli tyytyväinen päivän antiin

Mutu -tuntuma on, että suomen eräoppailla ei ole kauheasti tietämystä. Ja mutu -tuntuma on, että ei ole kovin yleistä, että eräopaskoulutukseen sisältyy lumiturvallisuus. Ne jotka kouluttavat eräoppaita saavat valita, että mitä sisältyy heidän koulutukseen. Meidän koulutuksessa on offarihiihtoa ja laskettelua ja siksi myös lumiturvallisuus on mukana. Meidän eräoppaat saavat ensimmäisenä vuonna Ruotsin koulutussysteemin mukaisen lumiturvallisuuskoulutuksen, olemmehan ruotsinkielinen koulu. Suomessahan ei ole ollut varsinaista lumiturvallisuuskoulutusta, paitsi hiihdonopettajien lumiturvallisuuskoulutus. Vuoristo-oppaita on kouluttautunut enemmän ja enemmän Suomeen ja monet heistä ovat ruotsinkielisiä.

Kuinka tarpeellinen tietotaito on eräoppaille

Tieto on tärkeää, jos tekee työtä jossain missä on riski lumivyöryille. Onhan se tärkeää tietää, että riski on olemassa ja tietää mitkä seikat siihen liittyy. En tiedä onko tärkeää millä tasolla tietämys on, mutta on tärkeää, että sitä on.

Kommentoi hanketta, omasta näkökulmastasi

Tämä hanke on minun mielestä todella hieno, että saataisiin myös Suomeen tietoa lumiturvallisuudesta, materiaalia ja kouluttajia. Suomessa on laskijoita, jotka laskevat rinteiden ulkopuolella, koska se on hauskaa. Tärkeää on, että kaikki nämä laskijat saavat tietoa ja ymmärrystä myös lumen vaaroista ja riskeistä. Tämän hankkeen myötä sitä toivottavasti tulee.

Miltä näyttää nyt tämä koulutusrunko mitä on työstetty?

Joku on miettinyt sitä kunnolla ja ottanut vaikutuksia muualta. Vaikutuksien otto muualta on hyvä asia, sillä jos hyviä systeemejä on olemassa, niin miksi keksiä pyörää uudestaan. Todella hyvä on, jos pystymme tekemään yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa, ne ovat kuitenkin lähinaapureita. Koulutussysteemi vaikuttaa minun mielestä hyvältä. Ainakin meidän kursseille sieltä löytyy osioita ja palikoita, jotka pystyy todella hyvin sisällyttämään opintoihin.

Muuta

Hyvä kokoontuminen, hyvä että laajalta sektorilta oli mukana tekijöitä projektissa.

Teksti ja kuvat: Sini Lahti

Julkaistu: 30.11.2016

Kirjoittaja työskentelee Humakin Nurmijärven kampuksella ja on yksi lumiturvallisuushankkeen työntekijöistä

 

Uutiset